Städavtal

Det städavtal som vi har idag med Inspira, har sagts upp, efter beslut på senaste styrelsemötet. Anledningen är det missnöje vi känner med Inspira vad gäller nuvarande städning. Upphandling av  ny leverantör pågår för fullt.  

Soprummen! Sopkärlen!!!

Tack till de medlemmar som ställde upp på en städkväll förra veckan och städade ur soprummet för Blå Blomvägen 1&3. Nu är där lite mindre kladdigt på golvet och lite bättre plats att röra sig. Under städningen, konstaterades att våra sopkärl är allt annat än...