Beträffande rykten om Västra Charlottendal

Godmorgon Vi har haft kontakt med planarkitekten beträffande de aktiviteter som ägt rum senaste veckorna, med mätning av området som ska bebyggas. Detta är hennes svar: Vi håller på att bearbeta detaljplaneförslaget efter samrådet. Men planområdet avgränsning kommer...

Träd runt Blå Blomvägen 6

Vi har haft många diskussioner med vår arborist och med våra boende i Blå Blomvägen 6 beträffande de fem träd som finns runt detta hus. Bakgrunden är flera De träd som planterats är inte avsedda för att växa i ett bostadsområde, de är parkträd som kommer att växa sig...