Energideklaration

På tisdag morgon/förmiddag kan det hända att du ser främmande personer röra sig i trapphus och runt i föreningens lokaler. Det är besökare från GK Energi som utför en mätning av vår energiförbrukning, ett lagkrav vi har att uppfylla enligt Boverkets regler....

Behörig installation (och ålderstigna vitvaror)

Har du idéer om att göra om, lägga till och flytta, ta bort eller ändra. Och hur mår dina vitvaror? Glöm inte att du enligt våra stadgar måste använda en behörig installatör så fort du gör någon ändring av elinstallationer, flyttar eluttag, sätter in nytt, lägger till...