Bygge av förskola och sprängningar

Som du kanske märkt, så har bygget av förskolan startat – vilket kommer att innebära en del sprängningar, har vi nu meddelats. En fristående markkonsult har idag besiktigat våra fasader och grundsocklar på Blå Blomvägen 1&3. Därtill så sätts det upp mätare...

Västra Charlottendal – fortsatta planer för bebyggelse

Nu har planerna för Västra Charlottendal (Charlottenro på Hemnet och JM’s hemisda) kommit ett steg närmare fullbordande. Västra Charlottendal är alltså den skogsyta som ligger ovanför vår stora parkering och längs Blå Blomvägen. Planerna finns dels i en...

Varmvattnet

Som ni säkert  lagt märke till, så sviktar varmvattnet ibland. Felsökning pågår, reparationsarbete planeras och ersättningsdelar är på väg!! Avbrotten är korta, så är varmvattnet borta, prova igen femton minuter senare. Vi hoppas på att allt ska vara klart denna vecka...