Uppdatering beträffande laddningsstolpar för el/hybridbilar

Vi har nu antagit en offert för byggnad av två elstolpar med fyra laddningspunkter. Stolparna kommer att placeras i raden vänd mot skogen, bredvid de två parkeringsplatserna som är markerade handikappsparkering. Därmed kommer de två platserna avsedda för 30-minuters...

Och så var det det här med Corona

Vi följer nog alla de konstanta uppdateringar som sker i nyhetssändningar tidningar och inte minst i sociala medier. Som goda grannar kan vi bara ta hänsyn till varandra, kanske hålla ett mer fysiskt avstånd när vi möts i farstun, och framförallt hålla koll på...

DAGS ATT LÄMNA IN MOTION TILL ÅRSSTÄMMA

  En av dina möjligheter att påverka verksamheten inom din bostadsrättsförening, är att lämna in motioner till årstämma. Årsstämman är 26 maj och senast den 6 april vill vi ha dina motioner. En motion måste vara skriftlig, undertecknad av de/den som lämnar den och...