Årsstämma 26 maj

Årets stämma innehåller två nyheter Stämman kommer att hållas utomhus, på gården mellan Blå Blomvägen 2 och Blå Blomvägen 4. Tillfälliga ändringar i bostadsrättslagen gör att du har större möjlighet att välja ombud, om du inte själv vill/kan närvara. Det innebär att...

Fler beslut på grund av Corona

Detta gäller till viss del dig som bor i fyrarums lägenhet – men generellt också oss alla. Just nu är det tveksamt att släppa in hantverkare i din lägenhet, särskilt för de av oss som drabbats av social karantän. Därför kommer vi att skjuta upp planerad spolning...

Årets trivseldag och Corona –

blev ingen bra kombination. Vi kommer inte att ha någon officiell trivsel dag i år, med hänsyn till vad som just nu pågår i samhället. Även om trivseldagen sker utomhus vill vi inte riskera någon smittspridning. Du som känner att i ensamt majestät kan det ändå vara...

Yta för samvaro och aktivitet

Tack för era svar och kommentarer på vår enkät om anläggning av gemensamhets yta. De svar vi fått har varit överväldigande positiva och i antal jämförbart med antal röstberättigade på en årsstämma. Baserat på detta går vi vidare med våra planer om att ersätta den...