Din månadsavgift 2021

De senaste veckorna har styrelsen manglat budget (dock får vi inte så stora tidningsrubriker som somliga andra) Som ett resultat av detta, kan vi nu bekräfta att även för 2021 kommer din avgift att ligga oförändrad. Detta förutsatt att inget oväntat inträffar....

Information om bygge av Idrottshall

På anslagstavlan i varje port finns kommunens senaste information om bygget av idrottshall, samt fasadritningar från bygglovet. Tillsammans med kommunens projektledare har vi lyckats få bort det mesta av trafiken i vägkorsningen Blå Blomvägen...