BO I BOSTADSRÄTT

Trivsel, närvaro, hänsyn och rättigheter

Du är medlem i en bostadsrättsförening,  där vi gemensamt äger vårt område, ansvarar för skötsel och omvårdnad av inre och yttre områden , vår egen ekonomi och om varandra.

Därför finns det några enkla regler att förhålla sig till, kort sammanfattat i några få rubriker; Trivsel och Hänsyn; Rent och Trivsamt, Allmän Skötsel och Säkerhet.

Bifogade dokument innehåller alla våra trivselregler, som vi ber dig läsa igenom och respektera.
Några ytterligare förtydliganden följer nedan.

Soprummen

är avsedda för hushållssopor och matavfall enbart. Allt annat lämnas till återvinning (finns vid COOP) och miljöstationer (finns vid Brunn och Hemmesta). Lämnar du avfall som inte är hushållssopor, så kan du räkna med att du får tillbaka dem, eftersom vårt avtal med Värmdö Kommun inte täcker grovsopor.

Om du bor på markplan med uteplats

så ingår skötsel av uteplatsen i ditt ansvarsområde. Uteplatsen ska hållas städad och snygg, ogräsfri och eventuell gräsmatta ska klippas regelbundet, liksom att den häck som omger din uteplats ska klippas. Separat skötselråd finns i bifogat dokument, liksom ritning på eventuellt insynsskydd.

Din balkong/uteplats

kan du glasa in den enligt det bygglov som föreningen uppehåller med Värmdö Kommun. Kontakta Balkongrutan för offert.

Med tanke på säkerhet och brandfara, så är det enbart tillåtet med el- eller gasolgrill på balkongerna, på uteplatser är också kolgrill tillåtet. I båda fallen, ta hänsyn till vindriktning, os och rök och dina grannar. Använd  inte balkong eller uteplats  som allmän förvaringsplats, framförallt inte för brandfarligt material.

Gästparkeringsplatser

lämnar vi till våra gäster, själva hyr vi egen plats. Att parkera på gångvägar etc är endast för snabb i- och urlastning, inte för ”jag ska bara bli borta en kort stund”   och parkering får absolut inte riskera att utryckningsfordon eller akutpersonal inte kommer fram!

I övrigt, hjälp till att hålla rent och snyggt (gäller också cigarrettfimpar och snuskuddar vid entréer och på gångar) respektera dina grannars nattsömn, och  fram förallt – med lite respekt och hänsyn, kan vi alla trivas gott i vår bostadsrättsförening.

Om du behöver hyra parkeringplats, kontakta Gunilla Jonsson
på telefon: 08 – 571 480 29 eller E-post: info@charlottendalshojden.se