FELANMÄLAN

Elfel i lägenheten

  • Kontrollera säkringarna i lägenheten, är alla påslagna?
  • Kontakta husvärden för ditt hus (om denne ej är tillgänglig, kontakta någon av de övriga husvärdarna)
    för att kontrollera huvudsäkringarna i entrén.

Fel i området

T.ex belysningsstolpar, lampor i entréer, förråd, soprum, portlås etc – kontakta din husvärd

Akut

Varmvatten och värme

  1. Kontakta husvärd eller styrelsemedlem
  2. Någon av dessa kontaktar Vattenfall för kontroll
  3. Därefter bestäms nödvändiga vidare åtgärder

Ventilation

  1. Kontakta husvärd eller styrelsemedlem
  2. Vi felanmäler till korrekt enhet

AKUT i lägenhet
Som kan orsaka följdskador, t.ex läckage

Under arbetstid
Kontakta den servicemontör som servar dina vitvaror

Efter arbetstid
Securitas jourmontör 08-657 77 00

Kostnader för jourutryckningar för åtgärdande av elfel där husvärd eller styrelse medlem inte kontaktats, mindre fel eller fel av icke akut karaktär, debiteras lägenhetsinnehavaren.

Hissar

Kontakta din husvärd. Vid akuta tillfällen (hissen fastnat md personer inne i hissen) är telefonnumret till Nacka hisservice 020 418 000 (24 timmars service)