FELANMÄLAN

Elfel i lägenheten

  • Kontrollera säkringarna i lägenheten, är alla påslagna?
  • Kontakta husvärden för ditt hus (om denne ej är tillgänglig, kontakta någon av de övriga husvärdarna)
    för att kontrollera huvudsäkringarna i entrén.

Fel i området

T.ex belysningsstolpar, lampor i entréer, förråd, soprum, portlås etc – kontakta din husvärd

Akut

Varmvatten och värme

  1. Kontakta husvärd eller styrelsemedlem
  2. Någon av dessa kontaktar Vattenfall för kontroll
  3. Därefter bestäms nödvändiga vidare åtgärder

Ventilation

  1. Kontakta husvärd eller styrelsemedlem
  2. Vi felanmäler till korrekt enhet

AKUT i lägenhet
Som kan orsaka följdskador, t.ex läckage, kontakta styrelsemedlem eller husvärd

 

Hissar

Kontakta din husvärd. Vid akuta tillfällen (hissen fastnat md personer inne i hissen) är telefonnumret till Nacka hisservice 020 418 000 (24 timmars service)