Så visar sig BRF Charlottendalshöjden i glödande höstfärger. Vi vill särskilt fästa uppmärksamheten på våra japanska lönnar, njut av dem när höstsolen sätter dem i brand.

Sakta förbereder vi oss för kommande vinter. Ogräsrensning, gräsklippning och vintervattning, plocka undan redskap och vattenslangar är bland annat det som vi sysslar med. Nästa uppgift är lövkrattning, om en vecka eller så finns det plats för många räfsor. Kratta gärna in löven under häckar och buskar,  de som ändå blir över samlas i de blåa säckar som finns i soprummet i Blå Blomvägen 3. Tack!!

Oavsett vilken årstid, så är inglasning av balkonger/uteplatser alltid ett hett ämne. Den enkät som vi lämnade ut förra månaden, gav klent resultat tyvärr, endast två svar av 65 möjliga. Efter diskussion har nu styrelsen beslutat att vi byter leverantör för inglasning, för en modernare och mer lätthanterad version. Från och med nu är vår leverantör Balkongrutan, hemsidan kommer inom kort att uppdateras med kontaktdetaljer.  Första steg är att ansöka om nytt bygglov, i och med detta kommer det gamla bygglovet att annulleras. Därmed kommer endast Balkongrutans version att godkännas för inglasning.

Under hösten har vi arbetat med vår budget för 2020, samt att vi alltid tittar på en långtidsbudget för fem år framöver. Där tittar vi också på möjligheten för lämpliga framtida investeringar, till exempel laddstolpar för elbilar.

Trots de dåliga erfarenheterna från tidigare enkät, kommer vi att pröva en gång till. Därför kommer vi inom kort att lämna ut en ny enkät om intresset av laddningsstolpar. Vi ser fram emot era svar!

OCH – som ett resultat av budget arbetet så har vi nöjet att meddela att vi även för  2020 låter medlemsavgiften ligga oförändrad.  Som vanligt gäller detta om inga oförutsedda händelser tvingar oss att återigen titta på detta..

Hälsningar

 

Styrelsen