På anslagstavlan i varje port finns kommunens senaste information om bygget av idrottshall, samt fasadritningar från bygglovet.

Tillsammans med kommunens projektledare har vi lyckats få bort det mesta av trafiken i vägkorsningen Blå Blomvägen 1&Charlottendalsvägen, även om enstaka syndare fortfarande finns. För att hjälpa projektledaren får du gärna ta en bild och skicka till holm.kathleen@yahoo.co.uk för vidare diskussion med de båda entreprenörerna