Vi har fått förfrågan om möjlighet att byta ut låset i ytterdörren mot kodlås.  Detta är möjligt för dig som så önskar men tänk på att du fortfarande behöver din nycker för att öppna porten efter kl 22.00 och att vi ibland behöver tillgång till din lägenhet vid olika underhåll, tillexempel stamspolning eller ventilations kontroll.