Det har väl inte undgått någon att arbetet med sporthall och parkering vid Blå Blomvägen/Charlottendalsvägen har rivstartat.

Därför kommer lägenheter i husen Blå Blomv 2 och Blå Blomv 3 att förbesiktigas den 9 september.

Vi har också godkänt att vibrationsmätare sätts upp i dessa hus under tiden för arbetet.

Vi har också startat en ny dialog med kommunen om trafiklösningen under byggtiden, då vi redan påverkats negativt av byggtrafiken för Engelska skolan (och detta är ju ännu inte slut)