Vi hoppas att alla har haft en skön och härlig sommar! Så med nya krafter kan vardagen tas itu med.

Sedan en månad tillbaka har vi i styrelsen arbetat med ett antal uppgifter. Förutom att jobba med budget för 2020 (och därmed våra avgifter) så har vi letat efter nya lösningar för inglasning av uteplatser och balkonger. Vi har haft möten med en leverantör, där vi just fått en offert, Vi jobbar nu med att få ett konkurrerande förslag från en annan leverantör för jämförelse.

Som kanske några märkte så hade vi förra helgen ett stopp i en avloppsledning, en ledning som ägs av samfälligheten. Inte så trevligt medan det pågick, men med jour utryckning från kommun och spolbil så löstes problemet inom några timmar. Inga varaktiga skador finns på våra avloppsledningar