Nu är bygglovet klart för inglasning av balkonger och uteplatser.

Vår nya leverantör, Balkongrutan kommer att visa hur de nya modellerna ser ut och fungerar vid två tillfällen:

10 september kl 18-19

14 september kl 18-19

Inbjudan gäller både dig som vill bygga nytt och dig som redan har inglasning men vill uppgradera funktionen. Balkongrutan erbjuder att byta ut till vikbara glas på balkonger på existerande ram.

För att säkerställa att visningen blir av, sätter vi upp anmälningslistor på anslagstavlan i trapphuset

Välkomna